Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, Sveina Arne Hansena. Norweg przewodził strukturom europejskiej federacji od 5 lat. W zeszłym roku w Pradze na stanowisko prezydenta European Athletics został wybrany na drugą kadencję.  

Urodzony 6 maja 1946 roku w Bygdøy Norweg od 1985 roku był dyrektorem słynnego mityngu Bislett Games w Oslo. W tym czasie działał także w europejskich strukturach lekkoatletycznych. W latach 1998-2006 był przewodniczącym stowarzyszenia EuroMeetings, a od 2007 do 2011 piastował stanowisko wiceprezydenta European Athletics. W 2003 roku wybrano go na szefa Norweskiej Federacji Lekkoatletycznej.

15 marca 2020 roku Svein Arne Hansen trafił do szpitala po udarze, którego doznał przebywając w domu. Stan Norwega polepszał się, ale niestety na przełomie kwietnia i maja przyszło załamanie stanu zdrowia. Prezydent European Athletics zmarł 20 czerwca w wieku 74 lat.

Europejska lekkoatletyka poniosła niepowetowaną stratę. 

Cześć Jego pamięci!